Terms & Conditions

1. Semua pelanggan yang menggunakan sistem pembelian dalam talian ini bersetuju dengan segala terma dan syarat, polisi dan prosedur termaktub didalam laman ini dengan rujukan.

2. Selepas pemilihan produk dibuat, pelanggan perlu mengisi maklumat dan membuat pembayaran mengikut kaedah pembayaran atas talian yang disediakan.

3. Semua proses transaksi pembelian dalam Ringgit Malaysia (RM).

4. Pembelian akan diproses selepas transaksi pembayaran telah diterima.

5. Sekiranya pembayaran gagal dilakukan, maka pesanan akan dianggap batal.

6. Kami hanya menerima pembayaran secara atas talian menerusi rangkaian pembayaran yang disediakan seperti: - Maybank2u dan CiMB.

7. Sekiranya berlaku kes ketiadaan stok selepas pembayaran dibuat, maka danimyamall mempunyai hak dalam memberi beberapa pilihan kepada pelanggan kami: -

 • Menunggu dalam tempoh masa tertentu sehingga bekalan tiba(dimaklumkan melalui telefon).
 • Menukarkan produk mengikut persetujuan pelanggan
 • danimyamall akan memulangkan kembali wang yang telah dibayar selepas mendapat persetujuan daripada pelanggan.

8. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda mewakili dan menjamin bahawa:

 • Semua maklumat pendaftaran yang anda kemukakan itu tepat dan boleh dipercayai. 
 • Anda akan mengekalkan ketepatan maklumat (termasuk alamat e-mail), 
 • Penggunaan Perkhidmatan ini anda tidak sesekali melanggar sebarang undang-undang atau peraturan.

9. danimyamall memerlukan masa 1-3 hari bekerja untuk memproses tempahan pelanggan setelah mendapat pengesahan tempahan dan pengesahan pembayaran.

 • Sekiranya pelanggan membuat tempahan pada hari hujung minggu Jumaat dan Sabtu bagi negeri-negeri tertentu maka hari Ahad dikira hari pertama.
 • Begitu juga bagi negeri yang bercuti pada Sabtu dan Ahad maka Isnin dikira sebagai hari pertama.

10. Kami boleh menamatkan penyediaan Laman Sesawang atau Perkhidmatan atau menyekat akses anda kepada mereka tanpa apa-apa notis terlebih dahulu kepada anda di mana (dengan cara contoh dan tanpa had):

 • Terdapat perubahan peraturan atau undang-undang menghadkan keupayaan 
 • Apa-apa kejadian yang di luar kawalan kami menghalang kita daripada terus kami untuk menyediakan Laman Sesawang atau Perkhidmatan,menyediakan Laman Sesawang atau Perkhidmatan (contohnya, tanpa had, masalah teknikal, masalah kapasiti dan kegagalak nkomunikasi), atau 
 • Menganggar mengikut budi bicara kami bahawa anda menyalahgunakan perkhidmatan yang disediakan oleh Laman Sesawang ini.

11. danimyamall berhak untuk membuat perubahan kepada terma-terma dan syarat-syarat, polisi dan prosedur tanpa sebarang notis, Pengubahsuaian tersebut hendaklah berkuat kuasa apabila menyiarkan melalui di Laman Sesawang.

12. Syarat pembelian

 • Kuantiti minima ialah 1 helai bagi setiap pembelian.

Semua TERMA & SYARAT di atas adalah tertakluk kepada pindaan dan boleh diubah dari masa ke semasa tanpa dimaklumkan kepada pelanggan. Pelanggan diminta menyemak TERMA & SYARAT ini dari masa ke semasa yang dikira sesuai. Terima kasih kerana membeli-belah dengan kami.